Stimulér Labyrintsansen hos ditt barn….

in gjesteblogger/motorikk

Innlegg av: Sansemotorisk konsulent – Mette Drescher Jensen

Sansemotorikk – Labyrintsansen

Har du tumlet, svinget og hoppet med ditt bar i dag? Det kunne være et veldig godt spørsmål å spørre seg selv om innimellom – for våres barn har godt av det og kan holde på mye mer enn vi tror.

Å hoppe er fantastisk trening av labyrintsansen

Nå skal det endelig ikke forstås som enda en ting vi som foreldre skal til å ha dårlig savittighet over i den travle hverdagen, og enda en ting som vi skal være med oss, når vi skal ha styr på å huske.

Men det er derimot en oppfordring til at vi ved noen veldig enkle situasjoner er med å sikre at våres barn har de beste forutsetningene for å utvikle seg både kroppslig og mentalt – også er det en fantastisk tid å gi seg selv sammen med ungene, om de er små eller store.

De små babyene skal trilles, svinges, nusses og dreies. Mens våres litt større barn skal hoppe, rulle, tumle, klatre, huske, svinge og røre for å utvikle en god grunnmotorikken.

bobles elefant topp 10 dåpsgaver
ditt barn kan gynge og balansere på bObles elefanten

En god grunnmotorikk er fundamentet for all senere utvikling hos barnet. Det er grunnmotorikken som danner fundamentet som alle de ferdighetene som barnet skal lære gjennom barndommen – å gå, å hopp, å løpe, å sykle, å skrive, å lese, osv.

En god og sikker grunnmotorikk kommer ved at vi lar barnene bevege seg og tør å la dem utfordre seg selv kroppslig igjen, og igjen, og igjen, og igjen….

strider bmx løpesykkel
Balansesykkel / Gåsykkel / Løpesykkel

Sansemotorikk er nettopp samspillet mellom sanseinntrykk, kroppen og hjernen – og ved å styrke sansemotorikken styrker vi dette samspillet og sikrer dermed en god grunnmotorikk hos barnene.

Sansemotorikk beskjeftiger seg med 3 primære sanser:

  • Labyrintsansen
  • Følesansen
  • Muskel-og ledd sansen

Disse 3 sansene danner sammen med synet våres samlete balanse og de danner grunnlaget for all bevegelse. Deres samarbeid sikrer at vi er i stand til å holde balansen, orientere oss, koordinere, ha glidende bevelser og alle de andre vesentlige funksjonene som hører til våres bevegelse av kroppen og våres evne til å lære oss nye ferdigheter.

Tumletopp baby dåpsgave
Den flate tumletoppen kan brukes fra de er nyfødte…

Labyrintsansen sitter i labyrintorganet inne i øret. Organet består av 3 bueganger som via nervetråder registrerer hodets retning horisontalt, vertikalt og diagonalt.

Den har betydning for blant annet våres evne til å:

  • Balansere
  • Bevege oss
  • Aktivitetsnivå
  • Styre øynene
  • Konsentrer oss
  • Har stor innflytelse på våres språkutvikling.

Hvis barnets labyrintorgan ikke registrerer korrekt og sansene ikke tolkes korrent, så vil resultatet ofte være at barnet har ubehag med selv små bevegelser med hodet, bilsyke og svimmelhet.

Andre symptomer kan være usikre bevegelser, hyperaktivitet, tilbakeholdenhet ovenfor å huske, trille, hopp, med mer. Barn som er stille, engstelige, forsiktige, har forsinket motorisk utvikling, forsinket språklig utvikling, med mer.

Det er altså all mulig grunn for å leke inn stimuleringen av labyrintsansen inn i barnets hverdag – og jo før, desto bedre…

Hvis våres barn får lov til å utfolde seg og bruke deres kropp, så vil de fleste barn ha velstimulerende sanser og gode forutsetninger for all senere utvikling. også sikres best mulig.

Gonge balansesti
Balanse sti – ny bane hver dag…

Disse barnene er fanget i en kropp som hemmer dem i å reagere og agere som mange andre barn – og som gir barnet noen begrensninger i deres lek, fysisk aktivitet og dermed begrenser deres forutsetninger for å utvikle seg og få det beste mulige barnelivet.

Men heldigvis kan vi nå langt med få og enkle øvelser og leker, som stimulerer barnets Labyrintsans – og hele poenget ligger nettopp i at vi kan leke det inn i hverdagen og i de tingene vi i forveien gjør med våres barn.

Med utgangspunkt i 3 ting, så er det kun fantasien som setter grensene:

1)     Barnet skal ha hodet i alle retninger – loddrett, vannrett og diagonalt.

Tummelumsken eller tumletoppen….

2)     Rotasjoner, både langsomme og hurtige.

3)     Akseptere når barnet ikke vil mer.

Han en veldig god fornøyelse med labyrintsansen og sansemotorikk lekene!

Hilsen Mette

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*

Seneste fra gjesteblogger

Gå til Til toppen