Sansemotorikk

in gjesteblogger/motorikk/sansemotorikk

Hei,

Mitt navn er Mette Drescher Jensen. Jeg er 37 år gammel, gift og mor til gutter på henholdsvis 8 år, 5 år og 13 måneder. Jeg eier og driver til daglig min klinikk for sansemotorikk i Børkop – «Sansemotorikk – det beste til ditt barn».

For 4 år siden slo lynet ned i våres lille familie, da det viste seg at våres sønn på den gang snart 2 år, led av en sjelden kromosom feil. Det hadde vi ikke sett komme, da han egentlig var som mange andre barn. Bortsett fra at han brukte mye lenger tid på å utvikle seg kroppslig, motorisk og språklig.

Den beskjeden satte i gang veldig mange ting – og for å gjøre en veldig lang historie kort, så var det sansemotorisk trening som fikk våres sønn i gang med å gå, løpe, snakke og utvikle seg. Det er våres helt klare overbevisning, at det er den sansemotoriske treningen og bevistheten om å stimulere han så mye som mulig, det i dag gjør at han fungerer som andre gutter på 5 år og går i en helt vanelig barnehage.

Det som sansemotorisk trening hjalp ham og oss med, tente opp en ild i meg – og jeg følte at ideene bak sansemotorikk måte spres ut til alle de andre familiene som går med de samme furstrasjonene og behov for å kunne hjelpe sitt barn på best mulig måte, som vi hadde.

Der fra oppstod muligheten for å åpne en klinikk som målrettet og individuelt kan hjelpe helt alminnelige barn – og deres foreldre – som av den ene eller andre grunnen sliter med sanene og motorikken. «Sansemotorikk – De beste for ditt barn» er en av pt. 3 klinikker i landet. Vi ligger i Bjerringbro, Ikast og i Børkop.

Vi brenner alle sammen for å kunne hjelpe barn med å få de beste forutsetningene for å få et godt og aktiv barneliv!

Fundamentet i sansemotorikk er arbeidet med de 3 primære sansene, nemlig Labyrintsansen, Følesansen og Muskel-ledd sansen. Disse 3 sansene er de hovedansvarlige for at det lille barnet utvikler seg – løfter opp hodet, snur seg rundt, begynner å krype, kravle, stå opp og endelig begynner å gå – og senere er det større bar som skal lære å hoppe, løpe, klatre, sykle, lese og alle de andre ferdighetene som vi alle skal lære. Kort sagt, de 3 primære sansene er grunnlaget for all utvikling og bevegelse.

Men noen ganger skjer det at de 3 sansene ikke fungerer helt som de skal og det gir litt rot i utviklingen.

Symptomene på at et barn kan ha problemer på et eller flere av de primære sansene kan være mange, men noen av dem vi møter oftest på er blant annet:

 • Forsinket motorisk utvikling
 • Usikker balanse, faller og går inn i ting
 • Uro i kroppen
 • Vanskeligheter med å konsentere seg
 • Forsinket språklig utvikling
 • Sensitivitet
 • Hyperaktivitet

Årsakene til at sansene ikke gjør deres arbeid som de burde kan være veldig mange og noen ganger er det også vanskelig å finne en forklaring på hvorfor sansene lurer dem. De barn som vi møter i klinikkene er ofte helt raske barn uten hverken sykdommer eller diagnoser. Men det er barn som på en eller annen måte allikevel ikke helt trives og ikke leker og lærer som forventet.
Utover det, så kan det også være:

 • Barn som er for tidlig født
 • Barn som har vært syk over en lengre periode
 • Barn som er adoptert
 • Barn med fysiske handicaps eller kromosomfeil
 • Barn med f.eks, ADHD, autisme og lignende

Noen av de konkrete eksemplene og spørsmål vi møter fra foreldre til barn med motoriske vanskeligheter kan eksempelvis være:

«Hun fortsetter med å gå på tærne, selv om vi har sagt 1000 ganger at hun skal gå på foten. Hvorfor fortsetter hun å gå på tærne?»

Grunnen til at hun går på tærne kan være at hun har en overreagerende følesans. Det resulterer ofte i en dårlig gå stil eller tå-gang. På langt sikt kan det resultere i veldig stramme achillessener og haser. Kroppen blir belastet uhensiktsmessigt og balansen er dårlig.

«En gutt har vanskeligheter med å skulle sitte stille på en stol. Han glir hele tiden ned fra stolen. Han trekker opp beinene under rumpen, når han skal sitte på en stol. Han har mange vansker ved å holde kroppen i ro og er alltid i bevegelse.»

Gutten kan ha en labyrintsans som er noe galt med, som gjør at han føler seg svimmel, selv ved de minste bevegelsene. Det kan også være at det er en ikke-integrert refleks som gir uro. Ved hele tiden å være i bevegelse merker han ikke ubehaget så voldsomt.

«Barn på 4 år som er langsom i sin utvikling og som fortsatt ikke bruker språket veldig mye. Barnet som er født 4 uker for tidlig»

Barn som er for tidlig født kan noen ganger være umodne på deres sanser. Det vil si at sansene ikke kan støtte og styre deres grunnmotorikk som de burde. Språket er en finmotorisk ferdighet og vil også være påvirket hvis grunnmotorikken ikke er på plass.

«Han faller over alt og er klumsete. Han blir raskt trøtt og kan ikke følge med de andre barnene. Det går utover hans lek med de andre barnene»

Det kan være at hans labyrintsans og muskel- og ledd sans ikke fungerer helt som de skal. Ha har vanskeligheter ved retning og fornemmelse for verden rundt han. Han skal bruke veldig mange krefter på å bruke kroppen og lage bevegelser, som for andre er helt automatisk.

Det vi kan hjelpe med i klinikkene er med utgang i sansemotorikk, å finne frem til årsakene til at barnet har de utfordringene som de har det i det daglige. Når dette er klarlagt, kan vi sammen med barnet og foreldrene utarbeide et helt individuelt treningsprogram til barnet og som passer til familiens hverdag.

Et treningsprogram fokuserer på å stimulere sansene akkurat der hvor barnet har bruk for det.

Treningsprogrammet vil inneholde øvelser til styrkelse av grov og finmotorikk – herunder også språket. Akkurat som det også vil være fokus på koordinasjon, kroppsbevisthet, balanse, konsentrasjon, med mer, i treningsprogrammet. Treningsprogrammet er et hjemmetreningsprogram – det vil si at familien skal arbeide med øvelsene hjemme inntil vi møtes til klinikk treninger igjen ca. med 2-3 ukers mellomrom. Her justeres og varieres øvelsene i vanskelighetsgrad.

Varigheten av et treningsforløp avhenger mye av problemets omfang, effektiviteten i treningen, samt barnets alder.

Sansemotorisk trening er det viktigste verktøyet når et barnet har motoriske vanskeligheter av den ene eller andre typen.

Velstimulert og velfungerende sanser er grunnlaget for:

 • Harmonisk utvikling
 • Bedre konsentrasjon
 • Større selvtillitt
 • Positiv læring
 • Økt kroppsfornemmelse

Det er så viktig at våres barn har de beste forutsetninger for å utvikle seg, har de beste mulighetene for læring og for å leve et sunt og aktiv barneliv. Ha en veldig god fornøyelse og glede med å styrke og støtte opp nettopp ditt barns utvikling!

Du er alltid velkommen til å sjekke ut våres nettside for mer informasjon. Her kan du lese mer om teorien bak sansemotorikk og lese noen av våres klientberetninger.

Du er også alltid velkommen til å kontakte oss via e-post eller telefon.

Sansemotorikk – Det beste til ditt barn. La oss hjelpe deg – hvor vi kan!

www.sansemotorik.net

Mette Drescher Jensen driver sansemotoriskk klinkk i Børkop, Danmark. Se mer på hennes hjemmeside.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*

Seneste fra gjesteblogger

Gå til Til toppen