S.T.E.M. – Naturvidenskab i børnehøjde

in Ann og Jane mener/gjesteblogger/Vitenskapelig forsøk

av Gjesteblogger Kristina Hobbs

Science, Technology, Engineering and Mathematics

S.T.E.M – vitenskapen satt fri – til glede for alle

S.T.E.M
Ingeniørfag kan saktens være en lek

«Sett dere ned, ta deres arbeidsbok frem og slå opp på side 14: «Den rettvinklete trekant». De minnene, de minnene. Barn skal lære å¨regne, skrive, telle, måle og tenke logisk. I skolen har de fag som biologi, matematikk og geografi. Sånn har det vært i mange år og sånn tenker vi tradisjonell utdannelse for barn.

Nye forskningsresultater viser imidlertid at «kateder-undervisning» ikke er en optimal måte å lære noe på. Det er for passivt. Det skal andre vinklinger på, hvis barn virkelig skal lære. S.T.E.M er en ny tilgang til å lære vitenskap med konkrete problemløsninger og nysgjerrighet som frunnlag. Tilgangen skiller seg fra andre måte å beskjeftige seg med vitenskap på, ved å oppløse faglig forskjell mellom 4 fagområder; vitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematikk, og ved å ha en anvendt og praktisk/undersøkende tilgang, fremfor en teoretisk. Det er «Learning by Doing». Som Aristoteles sa: «For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them».

Litt bakgrunnsinformasjon om S.T.E.M

Læring av nettopp vitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematikk foregår tradisjonelt på en tørr og teoretisk måte, og det har ifølge USA sin president Obama ført til radikal mangel på kompetente folk innenfor disse for sivilisasjonens utvikling  for så viktige fag. I 2009 satte Obama inn kampanjen «Educate to Innovate», som skulle sørge for å øke befolkningens kompetanser innenfor S.T.E.M. Behover for å utdanne langt flere innenfor S.T.E.M er internasjonalt, og det settes av billioner på nasjonale budgetter verden over for å utbrede S.T.E.M og dermed motivere mange flere barn og unge til en karriere innenfor denne nye symbiosen av fag. Den anvendte læringsmetoden som er sentral i S.T.E.M utbredes akkurat nå overalt i verden med suksess. Derfor er det naturligvis også på Lekeakademiets læringsplan – S.T.E.M er kommet for å bli, heldigvis.

Barnet lærer blant annet om tyngdekraft og friksjon... S.T.E.M
Barnet lærer blant annet om tyngdekraft og friksjon…

Lek og læring i S.T.E.M

Den danske professoren i utviklingspsykologi, Dion Sommer, er fortaler for å la barns lek være veien til løring. Hans forskning viser overensstemmelse med internasjonale forskingsresultater, at nettopp lekens frie og undersøkende tilgang til verden rundt oss er langt mer effektiv som læringsverktøy enn utenadslære, regnestykker og teoretisk gjennomgang. Det er nettopp utgangspunktet for hele Lekeakademiets sortiment og eksistensgrunnlag, at den mest effektive måten å lære på er å ta utgangspunkt i leken, i barnet selv og den naturlige måten som vi mennesker undersøker verden rundt oss. At barn for eksempel lærer om vulkaner ved selv å konstruere med det geniale vulkanbyggesettet, noe som vi virkelig kan anbefale.

Læg en vulkan selv - fantastisk læring og morsomt samtidig. S.T.E.M
Læg en vulkan selv – fantastisk læring og morsomt samtidig

Så langt, så bra – men vi er spesielt ville med den interdisplinære tilgangen i S.T.E.M. For hvor skal man velge mellom «biologibrillene» og «fysikkbrillene», når verden rundt oss i virkeligheten slett ikke kan erfares så oppdelt i forskjellige fagligheter.

S.T.E.M nedbryter faglig forskjell og motiverer barn

S.T.E.M er en måte å tenke læring på, hvor man integrerer flere forskjellige vitenskaper og tenker på tvers av de tradisjonelle og skarpe faglige forskjellene. Man arbeider med forskjellige vitenskaper på en mer sammenhengende måte. For ideen om å displintere som arkitektur, astrofysikk og kjemi er atskilte fag, som er noe vi har funnet på – barns tilgang er langt mer ad hoc. De overveier ikke om denne tanken eller dette eksperimentet er også biologisk eller kjemisk, eller kanskje astronomisk. De kjører ikke fast i å skulle planlegge, i hvilket tidsskrift eller e-bibliotek de skal finne relevant litteratur. De får en god ide til å løse et konkret problem, også er det bare å ta fatt i deres fascinasjon og motivasjon til å finne på en god løsning. En løsning som ofte vil være nettopp den sammenblandingen av vitenskapelige disipliner som S.T.E.M er et uttrykk for.

Nysgjerrige barn leker og lærer best

Det er naturligt for hjernen å lære. Vi mennesker lærer fra det sekundet vi blir født, også bli vi med det hele livet. Det aller viktigste for læring har vist seg å være motivasjon – lysten til å lære. Og den er sterkest når motivasjonen kommer innenfra. Når det gir mening å lære noe, fordi det forekommer brukbart og konkret her og nå.

Barn lærer best når de får lov til å være i sentrum for selve læringsprosessen – når deres egen erfaring styrer læringsmetoden. Et eksempel kunne være at barnet ser at Pythagoras virkelig hadde et poeng med de trekantene, fordi det løser et problem med å konstruere et tårn til deres flotte selvbyggende luksushus, som de har bygget med det utrolig flotte Arckit 120.

Produktene fra ArcKit brukes også på arkitekt utdannelsene. S.T.E.M
Produktene fra ArcKit brukes også på arkitekt utdannelsene

Her brukes det både matematikk, arkitektur og fysikk – alt mens barnet bygger.

Når barnet for eksempel leker med Nancy B`s Science Club kompost pakke så gjør de faktisk om et epleskrott til kompost, noe som i seg selv er fascinerende…

Nancy B produktene er en hel serie som skal gjøre de naturvitenskapelige fagene morsomt for jentene, som rent statistisk ikke er så velrepresentert på linjene i de videregående skolene. S.T.E.M
Nancy B produktene er en hel serie som skal gjøre de naturvitenskapelige fagene morsomt for jentene, som rent statistisk ikke er så velrepresentert på linjene i de videregående skolene.

Nei – de motiverer også til å telle, fordi det er en del av eksperimentet å telle seg frem til hvor lang tid og i hvor stor grad nedbrytingen foregår.

Treningen i å telle og forstå tid relasjonelt får her en praktisk dimensjon, som gjør at det er interessant for barnet å anvende tall som verktøy til forståelse av verden, og i dette tilfelle, av kompost og dermed komplekse naturvitenskapelige sammenhenger. Å forklare fotosyntesen teoretisk kan få de fleste gymnaselever til å riste i buksene – men når det har en praktisk dimensjon, så går det som en lek.

Aktiv læring med S.T.E.M for små barn

Den menneskelige hjernen lærer mest i de første 3 årene. Det er i denne perioden at forbindelsen mellom nervecellene i hjernen utvikles raskest, mellom 700 og 1000 i sekundet. Allerede medfødt nysgjerrighet. Det kan du skape mulighet for med mange av Lekeakademiets utstyr til S.T.E.M læring.

Barn skal oppleve, så lærer de. Hvis du for eksempel går en tur med ditt barn, så prøv å ta med et insektsglass.

Naturvitenskap behøver ikke å være langhåret - fang et insekt og snakk om det, mål det, bygg det eventuelt opp i legoklosser eller forsøk å tegn det. Læring skal være morsomt. S.T.E.M
Naturvitenskap behøver ikke å være langhåret – fang et insekt og snakk om det, mål det, bygg det eventuelt opp i legoklosser eller forsøk å tegn det. Læring skal være morsomt.

Eller en edderkoppfanger med og se på insekter sammen. Spør «Hva skjer når edderkoppen spinner et nett» i stedet for «hvorfor spinner edderkoppens nett» – ta utgangspunkt i den fysiske og praktiske verden, som barnet kan føle.

Edderkoppfangeren gir dere mulighet for å få tak i en edderkopp og studere den nærmere... S.T.E.M
Edderkoppfangeren gir dere mulighet for å få tak i en edderkopp og studere den nærmere…

Barn skal lære å lære

Den verdensannerkjente professoren og forfatteren Lillian Katz argumenterer for at det å kunne regne og skrive er ikke læringsmål i seg selv, selv om det er det vi måler på nasjonalprøver.

Nei, de er verktøy for å analysere og forstå konkrete fenomener i verden rundt oss – og det er nettopp motviasjonen til å ønske å forstå, som all læring bør være fokusert på. Barn skal primært lære å lære, og det gjør du som foreldre best ved å la barnene oppleve forskjellige situasjoner og kontekter, hvor verktøy som ligninger og bokstaver er relevante for å forstå noe konkret. S.T.E.M er en allianse mellom vitenskaper, kontekster, barn og voksne, læring og kreativitet.

Se andre S.T.E.M produkter hos Lekeakademiet HER.

Her skal barnet programmere musen til å følge en bane etter osen... S.T.E.M
Her skal barnet programmere musen til å følge en bane etter osen…
Med dette settet tester man hva som gjør at ting flyter eller synker. S.T.E.M
Med dette settet tester man hva som gjør at ting flyter eller synker.

KILDER:

http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html

http://naturalstart.org/feature-stories/engaging-children-stem-education-early

http://www.dn.no/magasinet/2015/10/09/1705/Bker/prat-smbarna-smarte

http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/katz.html

https://experimentarium.dk/forsiden/viden/experimenter/

http://www.bupl.dk/paedagogik/leg/om_legens_vaesen_og_betydning/forsker_legen_er_boerns_kilde_til_laering?opendocument

http://www.db.dk/artikel/makerspaces-hvad-går-de-ud-på

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*