Monthly archive

september 2017

Posted on in CoboStories

Digitale verktøy gjennom samarbeid med UCC og Copenhagen Bombay for å skape et digitale verktøy som passer til dagtilbud og skoler

De to samarbeidsparnere vil styrke barns digitale dannelse ved i fellesskap å utvikle digitale verktøy som i høyere grad stimulerer barns fantasi, fortellerlyst og skapertrang i landets dagtilbud og skoler. Blant annet skal barn helt ned til to år selv kunne lage film. Skrevet av Marianne Meinke (23-05-2017). «Den digitale dagsorden buldrer derutover og alle… Læs mere

Gå til Til toppen